top of page

Transformatieve technologieën

Logo horizontal Blue Transparant.png

OVER ONS

Als Project MARCH geloven we dat we door het gebruik van exoskelettechnologie de levenskwaliteit van mensen met een dwarslaesie kunnen verbeteren. Wij helpen mensen met een volledige dwarslaesie. Een exoskelet is een gemotoriseerd robotharnas. Ons exoskelet maakt het voor iemand met een dwarslaesie mogelijk om weer op te staan en te lopen en dagelijkse taken uit te voeren. Elk jaar daagt een multidisciplinair team studenten zichzelf uit om de grenzen van de exoskelettechnologie te verleggen. Om het exoskelet voortdurend te verbeteren, werkt Project MARCH nauw samen met hun alumni en partners, waardoor het ongelooflijke project een groot succes wordt!

HET TEAM

 

Het negende team van Project MARCH bestaat uit 25 gemotiveerde studenten met in totaal tien verschillende studieachtergronden. We nemen een jaar pauze van onze studie en wijden ons fulltime aan het bouwen van een innovatief exoskelet. Dit jaar gaan we meedoen aan The Cybathlon 2024 in Zürich: de grootste bionische wedstrijd ter wereld, waarbij we het moeten opnemen tegen andere exoskeletten en tien moeilijke obstakels moeten overwinnen.

Charlotte_Bourdon.jpeg
foto exo (1).jpg
Helios 2 Hyperloop Delft.png
Jorg Scheepens.jpeg
Outlook-q3mza3zn.png
Julian Koot.jpeg

Maak kennis met Delft Hyperloop, een D:Dream-team bestaande uit 35 ingenieursstudenten aan de Technische Universiteit Delft. Deze groep, opgericht in 2016 en gemotiveerd door de baanbrekende visie van Elon Musk, heeft gewerkt aan het realiseren van een klimaatneutraal, schaalbaar Hyperloop-systeem. De Delft Hyperloop zal naar verwachting de toekomst worden van duurzaam hogesnelheidsvervoer, waarbij verbazingwekkende snelheden van meer dan 1000 km/u worden bereikt. Delft Hyperloop opereert als een non-profitteam en zet zich elk jaar in om innovatie te bevorderen en grenzen te verleggen door de grenzen van de technologie te verleggen. We nodigen je uit om de reis en prestaties van Delft Hyperloop te verkennen tijdens het Past Present Future-evenement.

LevelUp4 Logo.png

Presents

The Future Comes with the Passing of the Night

Join us for an enlightening Dialogue where we'll navigate the future's landscape, exploring groundbreaking topics that are set to redefine society as we know it:

Space Mining: Unearth the potential of celestial resource extraction and its impending impact on global economics, Earth's environment, and the potential ignition of a new space race.

Artificial Intelligence (AI): Navigate the transformative potential of AI, its imminent overhaul of daily living and labor markets, and the critical ethical quandaries surrounding decision-making and privacy.

Brain-Computer Interfaces (BCI): Discover how BCIs might augment human potential, offer unprecedented improvements for individuals with disabilities, and confront us with profound ethical dilemmas of human-technology synthesis.

Global Free Internet: Discuss ambitious endeavors to blanket the globe with internet access, its potential to bridge the digital chasm yet posing significant challenges in data privacy, security, and cultural diversity.

Gene Editing/Designer Babies: Delve into the power of genetic manipulation to vanquish hereditary ailments or boost human attributes, and the deep-seated ethical, societal, and evolutionary debates this power incites.

Economic Systems Shift: Explore the paradigm shift from short-term capitalism to sustainable, long-term economic frameworks that harmonize societal welfare, environmental preservation, and abundance, reshaping societal constructs, individual perspectives, and planetary resource stewardship.

Engage with experts and peers in an interactive environment, unraveling these topics' complexities and their intertwined implications for our shared future.

Future comes in the passing of the night Sander Warffemius.jpg
bottom of page